Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ET “Петър Терзиев”, собственик на електронния магазин BIJU.bg от една страна и потребителите на страниците, стоките и услугите, намиращи се на домейн BIJU.bg, назоваван по-долу за краткост "Сайт". Общите условия обвързват всеки потребител, който посещава Сайта, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположен на страницата на BIJU.bg, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи условия.

В електронния магазин BIJU.bg на всяка стока е посочена цената, допълнителна информация и актуална снимка на стоката, целящи подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Всички посочени на Сайта цени са в лева с ДДС.

Собственикът на Сайта, може да поиска допълнително потвърждение от клиента, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде предоставена изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

Собственик на Сайта си запазва правото да откаже потвърждаване и съответно доставката на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

След извършване на поръчката ще получите потвърждение за направената от Вас поръчка на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ЕТ “Петър Терзиев”. Потвърждението е наложително с оглед проверка на наличност на конкретната поръчана стока и изпращането й.

При покупка на намалена стока в сайта, Вие нямате право на допълнителна отстъпка под формата на купон, освен ако в описанието на купона противното не е опоменато изрично.

ЕТ “Петър Терзиев” си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в Сайта.
 Информацията, събрана от ЕТ “Петър Терзиев” при използването на Сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ЕТ “Петър Терзиев” няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ЕТ “Петър Терзиев”, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

ЕТ “Петър Терзиев” си запазва правото по свое желание и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. Поръчвайки продукти от магазина на ЕТ “Петър Терзиев” (онлайн и/или по друг начин), потребителят се съгласява и приема тези Условия.

Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България.